خدمات

مشاوره در زمینه خطوط تولید و انتقال تکنولوژی

ارائه پروفرما جهت خطوط تولید و مواد اولیه

دعوت از سرمایه گذاران چینی در جهت سرمایه گذاری در ایران

دعوت از کار آفرینان و تجار ایران جهت بازدید از نمایشگاهها و خطوط تولید و واحدهای تولیدی کشور چین

آماده همکاری با گییرفان هستید ؟

      سبد خرید