رزومه شرکت

جلسات و نمایشگاه های سال 1397

جلسات جهاد دانشگاهی 1397

جلسات استانداری 1397

جلسات اتاق بازرگانی تبریز 1397

جلسات اتاق بازرگانی اصفهان 1397

جلسات اتاق بازرگانی اردبیل 1397

جلسات همایش مدیریت بحران 1397

جلسات جهاد کشاورزی 1397

جلسات کارخانه NG (عرقیات دکتر ناجیان) 1397

نمایشگاه Hi-Tech ربع رشیدی 1397

جلسات و نمایشگاه های سال 1396

جلسات آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1396

جلسات آب و فاضلاب آذربایجان شرقی 1396

جلسات معاونین شهرداری آذربایجان شرقی 1396

جلسات اتحادیه خشکبار مشهد 1396

جلسات شهرداری منطقه 4 آذربایجان شرقی 1396

جلسات شهرداری منطقه 9 آذربایجان شرقی 1396

جلسات شرکت همشهری 1396

نمایشگاه Hi-Tech ربع رشیدی 1396

جلسات و نمایشگاه های سال 1395

جلسات جهاد دانشگاهی 1395

جلسات اتاق بازرگانی 1395

جلسات استانداری 1395

جلسات دارایی و امور اقتصادی آذربایجان شرقی 1395

جلسات انجمن خودروسازان آذربایجان شرقی 1395

جلسات گمرک سهلان 1395

جلسات شهرداری منطقه 9 آذربایجان شرقی 1395

جلسات شهرداری منطقه 9 آذربایجان شرقی 1395

جلسات همایش خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی 1395

نمایشگاه Hi-Tech ربع رشیدی 1395

    سبد خرید